ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ DOMAIN

Η κατοχύρωση domain είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία. Με τη κατοχύρωση
domain η ιστοσελίδα μας αποκτά τη δική της μοναδική διεύθυνση στο διαδίκτυο.

Τι
ακριβώς είναι η κατοχύρωση domain;

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα ελεύθερο
domain name,
που δεν ανήκει σε κάποιον δηλαδή, δεσμεύεται από κάποιον να το
χρησιμοποιεί αποκλειστικά στην εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομειών. Με
τη δέσμευση αυτή υποχρεούται να καταβάλει μια συνδρομή για όσο χρονικό διάστημα
επιθυμεί να το έχει στη κατοχή του.
Η κατοχύρωση του domain name διαρκεί δυο χρόνια από την ημερομηνία κατοχύρωσης και
έπειτα το ανανεώνετε όσες φορές επιθυμείτε.

Τι είναι domain name;

Στην ουσία είναι ένα μοναδικό όνομα που αποτελεί τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας στο
διαδίκτυο. Αν κάποιος θέλει να έχει άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας πρέπει να
πληκτρολογήσει αυτή τη διεύθυνση. Το ιδανικό domain name πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο μικρό σε μέγεθος, εύηχο, να περιέχει τη κύρια λέξη κλειδί της ιστοσελίδας μας,
να το θυμάται κανείς εύκολα και φυσικά να είναι ελεύθερο ώστε να το κατοχυρώσουμε για
δική μας αποκλειστική χρήση. Συνεπώς πριν προβούμε σε αυτό το βήμα, στη κατοχύρωση
domain name δηλαδή, χρειάζεται έρευνα ώστε να καταλήξουμε στο κατάλληλο domain
name για εμάς που θα αποτελέσει την ταυτότητα της ιστοσελίδας μας.

Κάθε domain name αποτελείται από δύο μέρη το πρόθεμα και τη κατάληξη.
Παραδείγματος χάρη στο google.com το google είναι το πρόθεμα και το .com η κατάληξη.
Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα domain names. Υπάρχουν
χαρακτήρες και όροι που απαγορεύονται π.χ Δεν επιτρέπονται κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες
όπως το κόμμα και το θαυμαστικό. Ενώ περιορισμός στη γλώσσα δεν υπάρχει μπορείτε να
επιλέξετε domain name με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες.
Την κατοχύρωση domain name μπορεί να την κάνει ο καθένας δε χρειάζεται να απευθυνθεί
κανείς απαραίτητα σε επαγγελματία. Ωστόσο καλό είναι να το αναλάβει επαγγελματίας για
να επιλέξει άμεσα το κατάλληλο domain name για την ιστοσελίδα σας γλιτώνοντάς σας από
πολύτιμο χρόνο και κόπο.